حضور تیم دفاع شخصی تهران در دومین دوره مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور

تیم دفاع شخصی تهران در دومین دوره مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور شرکت کرده است.

این مسابقات طی دیروز و امروز در شهر بهشهر استان مازندران درحال برگزاری است.

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط