افتتاح باشگاه سازمان گوشت به مربیگری استاد الله کرم

باشگاه سازمان گوشت به مربیگری استاد الله کرم افتتاح شد.

مراسم افتتاح این باشگاه با حضور و آموزش استاد بختیاری پیش کسوت و بنیانگذار جودو خوزستان و استاد عباسی دبیر کمیته پیشکسوتان فدراسیون جودو انجام شد.

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط