رئیس کمیته داوران و مسئول برگزاری مسابقات هیات جودو شمال شرق تهران منصوب شدند

احسان شال فروش به عنوان رئیس کمیته داوران و امیر حاج دینی مقدم به عنوان مسئول برگزاری مسابقات هیات جودو شمال شرق تهران منصوب شدند.

این انتصابات به پیشنهاد برقعی رئیس هیات جودو شمال شرق و تایید زرنگار رئیس اداره ورزش وجوانان انجام شد و طی مراسمی احکام آنان اعطا گردید.

 

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط