افتتاح باشگاه فرهنگی ورزشی امام سجاد (ع) با مربیگری استاد صحفی

باشگاه فرهنگی ورزشی امام سجاد ع با مربیگری استاد صحفی افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه با حضور استاد عباسی دبیر کمیته پیشکسوتان و با مشارکت خوب جودوکاران برگزار شد.

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط