تمرین مشترک ماهانه نونهالان و خردسالان جودوکار استان تهران در سالن کبکانیان

تمرین مشترک ماهانه نونهالان و خردسالان جودوکار استان تهران به میزبانی سالن کبکانیان آغاز شد.

این تمرینات زیر نظر مربیان هیات جودو استان تهران جهت رشد و ارتقا تکنیک و تاکتیک جودوکاران نونهال برگزار می شود.

 

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط