آزمون دان های یک تا سه بانوان استان تهران در حضور استاد آسیه هداوند خانی

آزمون دان های یک تا سه بانوان استان تهران تحت نظارت ریاست کمیته آزمون هیات جودو برگزار شد.

این آزمون در حضور استاد آسیه هداوند خانی ناظر فدراسیون، مجنونی نایب رییس هیات جودو تهران و استاد میترا کفشدار و استاد رقیه احدی ممتحنین و مدرسین هیات در سالن امام علی(ع) برگزار گردید.

 

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط