فرم رضایتنامه محضری برای افراد زیر ۱۸ سال

[gview file=”http://tehjudo.ir/wp-content/uploads/2015/04/رضایت-نهایی.pdf”]
Print Friendly, PDF & Email